Kategori Prosjekt

Nore Sunde felt B2

Stav Arkitekter har utarbeidet detaljregulering og boligprosjektering av delfelt B2 i områdeplan på Nore Sunde hvor det er lagt opp til 99 småhus i rekker inkl. firemannsboliger og 64 leiligheter i blokk.