0
In
Posted

Construction

0

Kontaktt

Vi gleder oss å høre fra deg Gode løsninger kommer ofte gjennom en god prat. Hvor vi skaper forståelse, kreativitet og tillit til hverandre. Ring oss da vel:) ADRESSE Stav Arkitekter ASØvre [...]

0

Bærekraftt

0

Om osss

Vi er med i tidlige prosesserStav Arkitekter er en mulighetsarena for videreforedling av gode idéer. Vi henter vår inspirasjon fra våre verdier og naturens stedbundne forutsetninger. Fokus på [...]

0
In
Posted

Prosjekterr

Prosjekter

Svankevigå

Stavanger øst lå i flere år gjemt som byens bakgård etter industriepoken, men hvor det i de siste 20 årene har blitt vekket en stor interesse for bydelen.

0
In
Posted

Prosjekter2

Vestre Åmøy

Ved Hamrevigen på Vestre Åmøy finner en disse boligene som speiler seg ut mot sjøen. Alle boligene nyter godt av den fantastiske utsikten samtidig som gode le- og solforhold har vært vesentlig i [...]

Ogna 4

UtdragUtdragUtdragUtdragUtdrag UtdragUtdragUtdrag Utdrag Utdrag Utdrag. UtdragUtdrag

Ogna 3

UtdragUtdragUtdragUtdragUtdrag UtdragUtdragUtdrag Utdrag Utdrag Utdrag. UtdragUtdrag

page 1 of 3