Mette Haase
Arkitekt – Master i arkitektur
Telefon: 932 42 288
E-post: mette@stavark.no

Hvorfor ble du arkitekt?
Da jeg var liten, likte jeg å se på når min far tegnet murverk. Han er murmester og tegnet murer, peiser og bueganger på kalkerpapir med penn, passer og linjal. Det å kunne tegne så nøyaktig og presist, stein for stein, for så å bygge det synes jeg var veldig fascinerende. Jeg så ikke helt for meg å jobbe som murer, men tenkte at som arkitekt kunne jeg nok få gjøre noe av det samme. Gjennom utdannelse og senere i mitt virke har jeg funnet ut at arkitektur er mye mer enn tekniske tegninger, heldigvis!

For meg handler arkitektur i stor grad om samspill. Samspill mellom mennesker, både i form av samarbeid mellom byggherre, prosjekterende og utførende, men også i form av interaksjon mellom mennesker og de rommene vi skaper. Samspill beskriver også harmoni og balanse i materialer og farger, og ikke minst detaljering som forbinder ulike typer materialer og overflater og som samler alle bygningsdeler til arkitektur.

Hvilke prosjekter som du tidligere har jobbet med har vært ekstra engasjerende og hvorfor?
Jeg har jobbet mye i stor skala, og er glad i komplekse bygg hvor man jobber sammen i prosjekteringsgrupper for å finne de beste løsningene for å integrere konstruksjon og tekniske anlegg med gode rom og helhetlige løsninger. Allikevel er det de prosjektene hvor detaljene har vært i fokus som jeg husker best.

Et av mine aller første prosjekt var Atlanten videregående i Kristiansund, hvor jeg jobbet med betongelement og forskalingsteknikker for å skape mønster i fasaden. Det var nervepirrende å sende av gårde en tegning med noen streker til en elementprodusent, for og så møte opp på avdukingen å se om det så ut som jeg hadde tenkt. Det var ingen muligheter til å følge prosessen underveis eller gjøre endringer, når betongen var støpt så var den støpt. Heldigvis gikk det bra!

Fokuset på detaljer har fulgt meg gjennom stort sett alle mine prosjekt og jeg lærer stadig nye teknikker og bruksområder for forskjellige materialer. Jeg gleder meg derfor alltid til å ta fatt på nye oppgaver.

Hva mener du er fremtiden for arkitektur og vår bransje?
Jeg mener vi i fremtiden må fokusere mer på bærekraft. Både i form av gjenbruk, ny bruk og resirkulering av de byggene vi har, men også i form av å designe mer multifunksjonelt slik at bygninger kan brukes over lenger tid og enklere tilpasses flere forskjellige funksjoner.