Irene Risheim
Senior Arealplanlegger
Gruppeleder Arealplan
Telefon: 926 39 220
E-post: irene@stavark.no

Hvorfor ble jeg arkitekt?
Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og hatt et hjerte for arkitektur, planlegging og omgivelsene rundt meg, da ble det naturlig å velge et yrke der jeg kan være med å sette dette ut i livet.

I arbeid med reguleringsplaner må en ta utgangspunkt i de lokale omgivelsene og menneskene, samtidig som en balanserer kravene som er gitt i overordna planer. For å oppnå kvalitet må helhetlig arkitektonisk konsept og estetiske intensjoner legges til grunn for reguleringsplanen. Det å få være med å lage en god og gjennomførbar plan, som skaper forutsigbarhet for tiltakshaver og kommune gir meg enormt mye.

Hvilke prosjekter som jeg har tidligere jobbet med har vært ekstra engasjerende – og hvorfor?
Jeg har hatt flere år der jeg har vært i kommuner og rådgivende ingeniørkontorer, som har vært veldig gode erfaringer å ha med seg da jeg også har opplevd på andre siden av bordet. Oppdragene da var av en annen art, som for eksempel ansvarlig for å få godkjent reguleringsplanene for Rogfast som involverte flere kommuner. Vegplaner gjennom stor kompleksitet der forhold mellom jordvern og forminner hadde stor plass. Områdeplan for sentrum i en kommune med stor flomfare. Lista er lang.

Hva er viktig for meg i jobben hos Stav?
De gode kollegene har en som regel alle plasser og det har vi også her i Stav. Her har vi et godt samspill for å finne de gode løsningene, som igjen ender opp i gode prosjektene som får betydning langt utover vårt kontor. Dette kan vi være stolte av.