Henning Bøe
Daglig leder / Partner
Telefon: 952 14 928
E-post: henning@stavark.no

Hvorfor ble du arkitekt/ ingeniør/planlegger/tegner?
Da jeg gikk på videregående fikk jeg være med å tegne nytt hus til min bror. Jeg laget byggesøknad og sendte inn til kommunen, og fikk også være med å bygge huset. Det å se at noe jeg hadde startet på tegnebrettet faktisk ble bygd og skulle danne rammen rundt livet til en familie, ble en inspirasjon til å jobbe innenfor denne bransjen. Jeg ønsker å være med å forme omgivelsene våre, og skape gode rammer for hverdagen til menneskene som lever i og rundt våre prosjekter, både hjemme og på jobb. Det er spennende å ha en jobb som har en direkte påvirkning på så mange mennesker.

Som leder i Stav er det viktigste for meg å ivareta og bygge videre på kompetansen, arbeidsmiljøet og det faglige miljøet i selskapet.

Hva handler arkitektur om for deg?
Arkitektur handler for meg om gode løsninger, like mye som det rent estetiske. God arkitektur er helhetlige løsninger hvor planløsninger må være tilpasset praktisk bruk og fleksibilitet for fremtidige endringer, samtidig som det arkitektoniske uttrykket må være godt tilpasset både løsningene i det nye bygget og de omkringliggende, bygde og naturlige forutsetningene.

Hva mener du er fremtiden for arkitektur og vår bransje?
En av de største utfordringene for bransjen fremover er å tilfredsstille behov for infrastruktur og utbygging samtidig som miljøkonsekvensen reduseres og nulles ut. Fremtidens arkitektur må innordne seg nye former for energikilder og utnyttelse av energien, samtidig som klimagassutslipp og andre negative konsekvenser av bygging reduseres. Det vil være viktig med fokus på bærekraftige løsninger både for nåtid ved bygging, og for fremtid ved ombruk og videreføring av materialer og bygg. Det å ivareta miljøkravene samtidig som den arkitektoniske kvaliteten ivaretas er fremtidens arkitektur!

Hva er viktig for deg i jobben hos Stav?
Som leder i Stav er det viktigste for meg å ivareta og bygge videre på kompetansen, arbeidsmiljøet og det faglige miljøet i selskapet. Med fokus på menneskene ønsker jeg å bidra til, og legge grunnlaget for at de ansatte er rustet for å bidra til utviklingen av bransjen og utvikling av fremtidsrettede prosjekter. Det er også et viktig aspekt at arkitektur skal være ‘’allemannseie’’, noe alle har mulighet til å oppnå i sitt prosjekt. Dette ønsker jeg også at vårt selskap skal bidra til.