Synnøve S. Haukland
Arealplanlegger – Sivilingeniør
Telefon: 930 53 861
E-post: synnove@stavark.no

Hvorfor ble jeg arkitekt?
Jeg vokste opp med en far og onkel som er tømrere, hvor jeg ofte var med på jobb. På denne tiden ønsker jeg å følge i min fars fotspor, men hvor jeg raskt skiftet mening da jeg titt og ofte observerte han stå ute å jobbe i ekte vestlandsvær.

Jeg var glad i matte og fysikk, hvor valget falt på ingeniørutdanning. Her var bygg-retningen derfor et naturlig valg. Jeg har også alltid hatt en kreativ side, og var litt redd for at denne ikke skulle få komme frem i ingeniørutdanningen. Heldigvis kunne man velge ulike retninger innenfor ingeniørutdanningen, hvor urban design/byplanlegging ble det åpenbare valget. Her fikk vi en god blanding av det tekniske og det kreative.

Planlegging, byutvikling og arkitektur var noe jeg fort fikk en stor interesse for, og det var derfor naturlig å ta steget videre på masternivå.

Hva handler arkitektur om for meg?
For meg er det mennesket som er i fokus i planlegging og arkitektur. Det er mennesker vi planlegger og bygger for, og det er mennesket som er bruker og skal trives, både ute og inne.

For meg handler planlegging om å se helhetlige løsninger ved å organisere og utforme bygg og byrom som kan invitere, inkludere og inspirere.

Estetikk handler om de sanselige opplevelsene og visuelle kvaliteter, og hvordan dette påvirker individuelle mennesker og samfunnet generelt. Ved planlegging av områder har jeg muligheten til å legge premisser for gode planer som kan bidra til å skape sosialt bærekraftige bo- og byomgivelser som kan bidra til høyere livskvalitet, trivsel og stolthet.