0

STOKKAVIK

Parallelloppdrag med utarbeidelse av designforslag til områdeplan for Stokkavik i Sola kommune. Prosjektets hovedgrep er grønnstruktur som bryter opp bebyggelsen, og gode gaterom. Forslaget [...]

0

FREDHEIM

Forslag til multifunksjonelt bygg langs byutviklingsaksen Stavanger-Sandnes som inneholder boliger, barnehage, forsamlingslokale, café, butikk, kontor og aktivitetsrom. Mulighetsstudien viser [...]

0

SOLÅS SKOLE

Prosjektering av to bygningsvolum og felles sokkeletasje. Prosjektet skal etableres i en ny bydel i Lørenskog, like ved Triaden storsenter. Bygningene er på tilsammen 7350 m2 BRA og inneholder [...]

page 1 of 2