0

Vending Vardetun

Fritidsbolig i Ogna. Det er lagt vekt på åpne rom, god romfølelse, utsyn til omgivelsene og dagslys til rommene. I planleggingen er tolkningen av omgivelsenes elementer vektlagt.

0

Kalveheien

0

Beskyttet: Fjelltun

Det finnes ikke utdrag siden innlegget er beskyttet.

0

Sælandsvegen

0

Eikefaret

0

STOKKAVIK

Parallelloppdrag med utarbeidelse av designforslag til områdeplan for Stokkavik i Sola kommune. Prosjektets hovedgrep er grønnstruktur som bryter opp bebyggelsen, og gode gaterom. Forslaget [...]

0

SOLÅS SKOLE

Prosjektering av to bygningsvolum og felles sokkeletasje. Prosjektet skal etableres i en ny bydel i Lørenskog, like ved Triaden storsenter. Bygningene er på tilsammen 7350 m2 BRA og inneholder [...]

0

BÆRHEIM

Mulighetsstudien ble brukt som innspill til Sola kommuneplan med forslag til muligheter for en områdeplan. Bydelen tenkes programmert med et sentralt møtepunkt og ulike boligmiljøer. Plangrepet [...]

0

SOLAGÅRDEN

Detaljregulering av sentrumsbygg i Sola sentrum på opptil 5 etasjer. Planområdet er på 4,3 daa.