Torbjørn Olsen
Konstruktør
Telefon: 975 28 698 
E-post: torbjorn@stavark.no

Hvorfor ble du arkitekt/ingeniør/planlegger/tegner?
Jeg ønsket meg en kort veg ut i arbeidslivet, og valgte en mer praktisk utdannelse. Bygg var noe jeg tenkte kunne være spennende å jobbe med, men var ikke veldig lysten på å jobbe ute på byggeplass. Derfor gikk jeg byggfag første året, før jeg gikk videre på teknisk tegner utdannelse. Etter utdanning har jeg jobbet mye med tegning av bygg, løsning på bæring og etter hvert beregninger. Nå arbeider jeg med prosjektering, og tegner pre-cut.

Hva handler arkitektur/konstruksjon om for meg?
For meg handler konstruksjon om å finne så rimelig løsning som mulig, men likevel med best mulig bærekonstruksjonen som både blir lette å jobbe med på byggeplass, og et godt resultat for kunden.

Jeg synes det er viktig å ha gode kollegaer som jeg kan trives sammen med, og som ikke minst kan trives med meg. Det er også viktig at jeg får brukt min erfaring så mye som mulig, og gjerne utvikle meg mer innen mitt fagfelt, og få lære mer om andre sine arbeidsoppgaver.