Martynas Barisauskas
Arkitekt
Telefon: 940 10 588
E-post: martynas@stavark.no

Hvorfor ble du arkitekt/ingeniør/planlegger/tegner?
Jeg tror svaret kan spores tilbake til min oppvekst. Jeg er takknemlig overfor mine foreldre for å ha innprentet et sett med verdier i meg, som respekt for mennesker og natur, samt en åpenhet for å utforske kreative løsninger. Min far, som var byggmester, viste meg hvordan kreativitet kunne ta form. Resten av historien er ganske forutsigbar – en jobb som arkitekt etter studier i arkitektonisk ingeniørvitenskap ved Vilnius Gediminas Technical University.

Hva handler arkitektur om for meg?
For meg er arkitektur og bygningsdesign et forsøk på å skape trivsel gjennom å kombinere funksjon og estetikk.


Hvilke tidligere prosjekter har vært ekstra engasjerende – og hvorfor?
Jeg har hatt gleden av å arbeide som arkitekt på et bredt spekter av prosjekttyper. Personlig har de mest engasjerende prosjektene vært de hvor jeg har vært involvert fra idéfase til ferdigstillelse av bygget. Noen av prosjektene inkluderer:

• Soleiknutten hyttefelt i Sirdal, byggetrinn 1 og 2.
• Leilighetsprosjekt på Havstadodden i Arendal.
• Utvikling av Marnarkrysset i Mandal, inkludert en dagligvarebutikk og forretnings-/kontorbygg.

Å jobbe i Stav har fra første dag vært en utrolig spennende faglig reise. Å være involvert i utviklingen av bedriften har gitt meg både personlig og faglig vekst. For meg er det viktig å se mine kolleger, motta og dele kompetanse. Respekt for hverandre er en av de viktigste egenskapene for meg.