Marie Meland
Arkitekt
Telefon: 466 95 494
E-post: marie@stavark.no

Hvorfor ble du arkitekt/ingeniør/planlegger/tegner?
I forhold til yrkesvalg har jeg hatt lyst på en jobb der man kan skape noe og være kreativ. Det gir meg både mestring og mening i å fullføre noe man har laget selv eller vært med på å lage. Spesielt når andre kan få glede av bruken i etterkant. Utover det så hadde jeg nok ikke de store tankene før jeg startet på arkitektstudiet. Tanken var at dette kunne passe meg, og sett i retrospekt vil jeg tro at jeg var inne på noe. Det er mange aspekter ved faget som gjør det spennende og krevende på samme tid. Det er et intrikat felt med mange faktorer involvert. Arkitekturen former oss og vi former igjen arkitekturen. Det er et felt som er i stadig utvikling og hvor det alltid er noe nytt å lære.

Hva handler arkitektur om for meg?
Arkitekturen har utgangspunkt i et behov som skal dekkes. For meg er dette som oftest form av en bygning eller et ly. Det handler ikke bare om bygningen i seg selv, men hvordan den samhandler med omgivelsene, enten det er natur, bylandskap, nabolag eller en kombinasjon av disse. Min jobb som arkitekt er å løse disse behovene på en best mulig måte. Det er viktig å forstå hvordan man bruker og påvirkes av omgivelsene og hvordan man kan forme arkitekturen og rommet mellom deretter. Arkitektur for meg handler like mye om det konkrete som designet i seg selv, utformingen, funksjonaliteten og materialbruk til hvordan dette former opplevelsen dem som skal oppholde seg der. Det å kunne tenke litt utenfor boksen eller se tilbake på historien for å finne svar ser jeg på som en viktig del av det å være arkitekt.

Hvilke tidligere prosjekter har vært ekstra engasjerende – og hvorfor?
Gjennom en rekke prosjekter av mindre og større skala, er det nok for min del spesielt interessant å jobbe med prosjekter i områder som omhandler byrom, fortetting og transformasjon. Blant annet er Kongens gate I Kristiansand er et slikt prosjekt som har vært et spennende prosjekt å jobbe med. Prosjektet omhandler det gamle musikkens hus, som skal gjøres om til leiligheter og næring. Det er en interessant oppgave å skulle bruke et bygg på en ny måte, dette kan skape spennende og unike løsninger med kvaliteter som kanskje ikke ville vært mulig eller hensiktsmessig i et nybygg.


Et annet prosjekt er et mulighetsstudie vi hadde på en bygård i Mandal sentrum. Det ble sett på muligheter for økning i etasjeantall og fasadeendringer. Det eksisterende bygget er fra 1950 tallet, og er omgitt av eldre historisk sørlandshusbebyggelse og et større kjøpesenter i front. Dette er en del av innfarten til Mandal sentrum og ble dette en interessant oppgave med fortetting og tilpassing til de ytre og indre parameterne.


Utover disse prosjektene har jeg hatt en rekke hytter, boliger og tilbygg. Selv om noen av prosjektene er av mindre skala, så er disse ofte unike kvaliteter med en mer personlig arkitektur. Har spesielt hatt glede av å tegne tilbygg, gjerne på eldre sørlandshusbebyggelse. Da kommer ofte spørsmålet om tilpassing frem, noe jeg syntes er ekstra interessant.

For meg er det viktig å gjøre en jobb som jeg er stolt av og kan stille meg bak. Noe som er meningsfullt for enkeltmennesket eller samfunnet, noe jeg kan bidra positivt med. For min del er det viktig å ha en god dialog med kundene og lytte til deres behov. Videre blir det å bruke min erfaring og kunnskap samt om mine kollegers ekspertise og erfaring til å skape et best mulig resultat. Det å holde seg oppdatert i tidene, følge med på utviklingen tror jeg blir viktig fremover.