Ine Gaard
Arealplanlegger
Telefon: 413 37 613 
E-post: ine@stavark.no

Hvorfor ble du arkitekt/ingeniør/planlegger/tegner?
Muligheten for å jobbe med varierte arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmarked gjorde at jeg søkte meg inn på byggingeniørstudiet.

Hva handler arkitektur om for meg?
For meg handler arkitektur om å skape gode gjennomtenkte løsninger som tåler tidens tann.

Hvilke tidligere prosjekter har vært ekstra engasjerende – og hvorfor?
De siste årene har jeg nesten utelukkende jobbet med precut. I precutarbeidet handler det om å finne gode løsninger de som jobber på byggeplassen. Et godt samarbeid med kunde og håndverker har inspirert meg til å fortsette med precutarbeidet.

For meg er det viktig å bidra- både til å få arbeidsoppgavene gjennomført og til å skape et godt arbeidsmiljø.