Hilde Nessa
Arkitekt MNAL – Master i arkitektur
Telefon: 959 63 122
E-post: hilde@stavark.no

Hvorfor ble jeg arkitekt – hva bragte meg til arktitekturstudiet?
Fordi eg elsker formgivning! Eg har, heilt sida eg var lita, bygd hytter i fjæra, skogen og urene. Rom har fascinert meg, og begeistra.

Arkitektur handler for meg om tilrettelegging, sansning og rom. Å skape rammer for ein god kvardag for andre gir meg meining i arbeidet.

Hvilke prosjekter som jeg har tidligere jobbet med har vært ekstra engasjerende – og hvorfor?
Parallelloppdrag ved Nidelven. Dette var utruleg kjekt på grunn av at det var et transformasjonsprosjekt med høy grad av kompleksitet og tverrfaglighet. Synergien av desse ga grunnlag for eit veldig spennende samarbeid og resultat.

Fremtiden for arkitektur er miljø og bærekraft. Renovasjon. Gjenbruk og sambruk av eksisterende bygg, rom og materialer. Når me går inn i ei framtid med aukande material- og ressursknapphet, er det på høg tid at me verdsetter det som allerede er bygd og lagd.

Hva er viktig for meg i jobben hos Stav?
Menneska og å vera med å skapa noko av betydning for andre. I Stav får eg vera med å skape noko av betydning, både for dei som kan betale for seg og dei som ikkje kan det.