Elise Junge
Arkitekt – Master i arkitektur
Telefon: 922 60 689
E-post: elise@stavark.no

Jeg fant aldri en betongvegg poetisk slik som andre på arkitektstudiet, men jeg har alltid likt måten arkitekter jobber på. Hvert prosjekt er noe eget og fremstilles av både ytre og indre faktorer, som stedet og romprogrammet. Men metoden og fremgangsmåten er likevel nokså lik. Analysering av stedet og identifisering av fordelene og utfordringene, arbeid med målsetting for prosjektet, et verdihierarki, og utarbeidelse av en strategi for å hvordan man oppnår disse målene. Dette blir så farget av formen på bygget, materialbruk og romorganisering.

Uavhengig av metode og prosess er det aspektet om hvordan bygget passer inn i sine omgivelser det som har steget i hierarkipyramiden for meg. Når man bygger er det ofte i det offentlige rom, har man et ansvar overfor både brukerne av bygget, men også forbipasserende og de som har dette bygget som utsikt. Derfor blir det arkitektens ansvar å gjøre dette til et trivelig eller spennende syn, et bygg som beriker stedet fremfor å forringe det. 

Jeg har alltid vært spesielt glad i arkitektkonkurranser. Det er en intens og målrettet prosess og man fokuserer fullt og helt på arkitekturen. 

Jeg har alltid vært spesielt glad i arkitektkonkurranser. Det er en intens og målrettet prosess og man fokuserer fullt og helt på arkitekturen.  De prosjektene som har vært mest engasjerende er de hvor man klarer å skape synergier mellom ulike funksjoner, bygningselementer eller rom. Det at enkeltelementer får en økt verdi eller kvalitet av å forenes med andre og skaper noe eget som er større enn summen av delene.

Fremover tror jeg at med det økte fokuset på miljøvennlighet også i byggebransjen, at man etter hvert vil se mer renoveringer av eksisterende bygg og tilbygg fremfor å rive og bygge nytt.