Cecilie Jansen Bransdal
Sivilingeniør/RIB
Telefon: 416 64 811
E-post: cecilie@stavark.no

Hvorfor ble du arkitekt/ingeniør/planlegger/tegner?
Jeg likte godt realfag på skolen, og etter litt utforskning av ulike muligheter landet jeg på sivilingeniørstudiet bygg- og miljøteknikk på NTNU. Der likte jeg spesielt godt mekanikk og stål-/betong-/trekonstruksjonsfagene, hvor konstruksjonslinjen ble et lett valg for meg å ta videre. Jeg synes det er spennende å få se bygg reise seg, og til slutt kunne se et ferdig prosjekt hvor jeg har bidratt.

Hva handler arkitektur om for meg?
Tidligere var arkitektur for meg bygg som så litt annerledes ut, og som utmerket seg. I dag ser jeg at arkitektur handler så mye mer en det.

Det er bygg som er gode for folk å være i, bygg som er praktiske til den bruken de er ment for, og samtidig bygg som fanger øyet og passer inn i det miljøet de er plassert i.

Hvilke tidligere prosjekter har vært ekstra engasjerende – og hvorfor?
Det har vært spesielt fint å være med på prosjekter med samme kunde, slik at jeg har blitt godt kjent med kunden og ser bedre hva de ønsker seg.

Jeg synes det er viktig med muligheter for faglig utvikling, bidra med og gjøre prosjektene vi har gode for alle involverte parter, samt gode kollegaer og ledere.