Axel Hermanns
Arkitekt MNAL – Master i arkitektur
Telefon: 466 13 963
E-post: axel@stavark.no

Hvorfor jeg ble arkitekt? Jeg tror det er bedre å spørre hvorfor jeg fremdeles er arkitekt, for én ting er sikkert og det er at arkitektfaget er noe helt annet enn det jeg forestilte meg, da jeg valgte å bli arkitekt. Så hvorfor er jeg fremdeles arkitekt? Det er vel mest fordi faget består av stadige nye utfordringer. Spørsmålet om hva som er god arkitektur må vi stadig stille oss på ny, og redefinere og det gjør det spennende. Det finnes ingen fasitsvar.

Arkitektur er for meg
Mennesket. Det gode liv. Glede. Lys. Varme. Farger.

Både utviklingen av materialer og det at vi stadig bygger tettere, krever god samhandling mellom arkitekter seg imellom, andre fag, kunder og øvrige involverte.

Hvilke prosjekter som du har tidligere jobbet med har vært ekstra engasjerende – og hvorfor?
Da jeg var student og hadde fullstendig frie tøyler og bedre tid til å forske fant jeg mange gode løsninger og spennende svar. I arbeidslivet setter økonomi og tidspress begrensninger, desto viktigere er det å beherske gode verktøy som fører til at vi får mer tid til å være effektive formgivere.

Hva mener du er fremtiden for arkitektur og vår bransje?
En stor del av arkitektens arbeid har alltid dreid seg om å følge med utviklingen i trender, materialer, byggeteknikk og det å tilegne seg nye verktøy. Dette til tross for at menneskets primærbehov i utgangspunktet ikke har endret seg siden tidenes morgen.

Utviklingen i teknologien går stadig fortere framover og gir oss stadig nye og bedre verktøy. Her vil det skje mye de neste årene, hvor det gjelder å ikke havne bakpå. Både utviklingen av materialer og det at vi stadig bygger tettere, krever god samhandling mellom arkitekter seg imellom, andre fag, kunder og øvrige involverte. God kommunikasjon og situasjonsforståelse er dermed også en viktig og vesentlig del av arbeidet og må stadig finpusses. Stadig større miljøkrav gjør at både vi, men også oppdragsgivere må tenke i nye baner og gjerne børste støv av glemt kunnskap. Men, det er bare en fordel, da bygg tross alt skal stå lenge og gi oss gode og sunne omgivelser som fremmer helse, velvære og indre ro. Dette aspektet med arbeidet vårt havner dessverre ofte nederst på listen, til fordel for andre hensyn, så vi som arkitekter må rette et større fokus på dette.

Hva er viktig for deg i jobben hos Stav?
At jeg stadig får utviklet meg og min faglig kompetanse, både når det gjelder selve arkitekturen, men også de verktøyene som hjelper meg å utvikle og finne de gode svarene på oppgavene jeg får. Samtidig er kollegaene mine viktige for meg, at vi både kan fleipe og samtidig ha gode faglige diskusjoner og i tillegg er rause med hverandre