Anniken Ophaug Røksland
Planlegger/ Sivilingeniør
Daglig leder Stav Sør
Telefon: 900 92 423
E-post: anniken@stavark.no

Hvorfor ble du arkitekt/ingeniør/planlegger/tegner?
Jeg har alltid hatt en teknisk tilnærming til ting og en interesse for matte og fysikk, noe som naturlig ledet meg mot sivilingeniørstudiet med en spesialisering innen konstruksjonssikkerhet. Min interesse for bygg og utvikling av områder, kombinert med ønsket om å en dag kunne påvirke dette feltet, gjorde valget om å følge denne karriereveien enkelt. I tillegg har jeg en genuin interesse for teknologi og er kontinuerlig på utkikk etter hvordan ny teknologi kan effektivisere og forbedre arbeidsmetodene våre i prosjektene vi håndterer.

Hva handler arkitektur om for meg?
For meg handler arkitektur og bygningsutforming om mer enn bare konstruksjon; det handler om å skape rom og strukturer som positivt påvirker samfunnet og individene som lever i det. Jeg er engasjert i hvordan bygninger er utformet og hvordan arkitekturen kan bidra til å skape positive endringer og utvikling i et samfunn. Det å skape noe nytt, å utforme bygninger som ikke bare møter dagens behov, men også er tilpasset fremtidens utfordringer og muligheter, er både viktig og utrolig interessant for meg. Jeg ser arkitektur som et verktøy for å forme og forbedre hverdagen til mennesker, og som en måte å bygge en bærekraftig og inkluderende fremtid på.

Hvilke tidligere prosjekter har vært ekstra engasjerende – og hvorfor?
Jeg ble spesielt engasjert i prosjektet med utviklingen av gamle Musikkens Hus i Kristiansand. Byggets rike historiske betydning og utfordringen med å ombygge det uten å kompromittere dets bevaringsverdige ytre, samtidig som vi integrerte moderne teknikker og materialer, gjør dette prosjektet spesielt interessant og lærerikt.

Det er av stor betydning for meg at arbeidet vi utfører ikke bare møter kundens forventninger, men også strekker seg et skritt videre for å overgå dem. Jeg verdsetter kvalitet og er stolt av arbeidet vi leverer som bedrift. Å kunne reflektere over et ferdig prosjekt, vite at vi har levert noe som er funksjonelt, estetisk, og av høy kvalitet, og som vil vare, er fundamentalt for meg.