Alf Gunnar Nøkland
Ingeniør/ Konstruktør
Telefon: 488 84 207
E-post: alf@stavark.no

Hvorfor ble du arkitekt/ingeniør/planlegger/tegner?
Jeg har alltid hatt en fasinasjon for bygg, hvor jeg i tidlig alder lurte spesielt på hvordan man klarte å sette en ny bygning inntil en gammel uten at du så «skjøten». En god stund stod valget mellom å bli bonde eller tømrer. Valget falt på tømrer fordi da kunne en ha mer ferie, og ingen ville se rart på deg om du slo ei planke i filler. Da jeg jobbet som tømrer undret jeg meg veldig på hvordan man fant ut hvor høye og brede bjelker ble. Løsningen ble å utdanne meg videre for å lære dette.


Hva handler arkitektur/ bygningsutforming om for meg?
For meg handler det mest om at jeg er fagpersonen som oversetter og presenterer ønsker, lov- og tekniske krav til løsninger tilpasset kunden og andre samarbeidspartnere. Enkelte ganger handler det mer om språk enn de tekniske løsningene. Jeg jobber mest med bygningsfysikk og konstruksjon. Her handler det om å finne løsninger som innfrir ønskene fra både arkitekt og for de som skal bygge konstruksjonen. Jeg stoler på at arkitekten har kontroll på hvordan konstruksjonen skal brukes, hvor min jobb blir å finne løsninger som er rasjonelle å bygge, samtidig som konstruksjonen bærer seg selv, er isolert riktig og korrekt bygd i forhold til vann, vind og lyd.


Hvilke tidligere prosjekter har vært ekstra engasjerende – og hvorfor?
Brattvoll terrasse 13 – Vi overtok prosjektering av denne eneboligen på flere fagområder da tidligere prosjekterende ble valgt bort. Avvikende mønehøyder og manglende prosjektering var noen av utfordringene. Prosjektet endte godt da jeg hadde mange dyktige kolleger og en dyktig tømrer på byggeplass å samarbeide med.

Ny driftsbygning for storfefjøs på Holt landbruksskole i Tvedestrand kommune. Det var spesielt interessant å måtte planlegge fjøset for bruk av rullestol i store deler husdyrrommet. Vanligvis planlegger en for at for de som ikke kan gå blir løftet ut i ei skuffe.

Det er viktig for meg å ha dyktige fagfolk rundt meg som jeg kan diskutere med når jeg står fast. Dette opplever jeg eksisterer. I tillegg er et godt og inkluderende arbeidsmiljø alfa og omega, da det sørger for at bedriften har overskudd til tid på nyskapende prosjekter.