Svankevigå – Stavanger øst

Stavanger øst var i mange år kategorisert som byens arbeiderbydel, hvor dårlige levekår, overbefolkning, mangfoldige fabrikker og et hav med høye fabrikkpiper var forbundet med bydelen.

  • Planens hensikt er å skape et attraktivt boligområde både for beboere i planområdet og naboer.
  • Planområdet skal tilby boliger i varierte størrelser som også er tilrettelagt for familier.
  • Planen skal legge til rette for at ulike virksomheter kan etableres i første etasje.
  • Planen skal bidra til å styrke Stavanger sentrum og østre bydel.

Bildebeskrivelse

Bildebeskrivelse

Stavanger øst lå i flere år gjemt som byens bakgård etter industriepoken, men hvor det i de siste 20 årene har blitt vekket en stor interesse for bydelen. I løpet av de siste årene har bydelen gått fra å være en nedprioritert arbeiderbydel til å bli en bydel med yrende kulturliv, identitet og urbanitet.

Arkitekt: Hilde Nyseter
Bydelen har opparbeidet seg en sterk identitet knyttet til industriepoken som hadde sitt preg på bydelen, hvor det har vært et fokus på å bevare og transformere gamle industribygninger i tillegg til å bygge nytt og moderne.

Det ble gjennomført en omfatende medvirkningsprosess i forbindelse med utarbeidelsen av planforslaget. Det har blitt utført tidlig kartlegging/spørreundersøkelse, informasjonsmøte og workshops. De fullstendige rapportene fra spørreundersøkelse og workshop ble vedlagt planen.

Planoppstart ble varslet 26.11.2020. Det kom inn totalt 23 merknader til planvarselet. Planforslaget ble sendt inn til 1. gangsbehandling 03.12.2021, og behandlet av utvalg for by- og samfunnsutvik- ling i møte 24.02.2022. Høringsperioden var fra 18.03.2022-29.04.2022.

Et hovedgrep i planen er å skape en ny offentlig forbindelse mellom Badedammen og Støperigata, som samtidig gjør sjøfronten mer tilgjengelig.

Sammen utgjør vi et sterkt team, som påtar oss alle typer arkitektoppdrag.
Kontakt oss for mer informasjon eller en uforpliktende prat om ditt prosjekt.