HARMONI VED KYSTEN

Ved Hamrevigen på Vestre Åmøy finner en disse boligene som speiler seg ut mot sjøen. Alle boligene nyter godt av den fantastiske utsikten samtidig som gode le- og solforhold har vært vesentlig i hele planleggingen.

Stikkord: – Hensyn i forhold til høyde og eksisterende bebyggelse bak

TYPE: Eneboliger, Rekkehus
STED: Vestre Åmøy, Stavanger Kommune
KUNDE: Jadarhus AS
BRUTTO AREAL: ca. 3.500 m2 BRA
PROSJEKTNUMMER: 20171028

Tomten inspirerte til et langstrakt horisontalt hovedvolum som åpner seg mot utsikten. I dette volumet sitter hovedfunksjonene som vender seg mot utsikten og uteoppholdsrommene.

Bildebeskrivelse

Bildebeskrivelse

Arkitekt: Evy Eftestøl
Teknisk tegner/Arkitekt: Harpa Eirìksdòttir

«Et viktig grep er at boligene tilpasser seg omgivelsene og at opplevelsen av stedet/boligene er rytmisk og harmonisk.»


Det har også vært viktig å skape gode uteoppholdsarealer gjennom hele dagen og forsterke det sterke båndet til naturen som oppleves på stedet.

Det har vært viktig å skape et samlet uttrykk, men med fokus på kalkulerte variasjoner mellom boligtypene.

Størrelser som passer de fleste

Vi har lagt vekt på å skape en god miks av boligstørrelser, fra leiligheter på ca. 50 m2 til eneboliger på nærmere 300 m2.