PROSJEKT

TILTAK: Skole
STED: Gjesdal kommune
BRUTTOAREAL: ca. 2500 m2 BRA
OPPDRAG: Arkitektur, designkonkurranse
KUNDE:
Gjesdal kommune
PROSJEKTNUMMER: 20181086

SOLÅS SKOLE, ÅLGÅRD

Forslag til nytt skolebygg i designkonkurranse gjennomført av Gjesdal kommune. Konkurransen handlet om utvidelse av Solås skole i Ålgård.

Bygget er foreslått som en V-form. Det er planlagt i to etasjer. Bygget har to fløyer med klasserom og aula i midten som skaper V-formen og uterommet. Dette åpner seg opp mot den eksisterende skolen og inviterer inn mot aulaen som fungerer som skolens hjerte og samlingspunkt.

Bygningens form er inspirert av landskapets og livets linjer. Med det mener vi både i bokstavelig og overført betydning å strekke seg etter noe, gi retning og finne mening. Vårt mål var at bygget skulle bli omfavnet av landskapet rundt og spille på lag med former, farger og linjer i området. I forslaget ville vi ivareta mest mulig av terreng, skog og naturelementer på tomten og gjøre minst mulig terrenginngrep.

Skolens funksjoner og rom er bevisst plassert iht. til utsikt, innsyn, lys, og solforhold. Bygget inneholder aula, gang- og fellesareal, klasserom, grupperom, kjøkken, garderober, tolatter, møterom, vrimleområder og tekniske rom. Til sammen er det ca. 2500 m2 BRA.

Aulaen er planlagt som skolens samlingspunkt. Aulaen er hvor hele skolen samles, foreldre blir ønsket velkomne og lærere og elever holder foredrag og forestillinger. Den binder sammen 1. og 2. etasje. Fra Aulaen får man oversikt bygget, og kan bevege seg i alle retninger; til klasseromsfløyene, ut til gårdsrommet og opp til 2.etasje.

Det åpne uterommet mellom fløyene vil ha gode sol- og vindforhold og kan videre i prosessen utvikles som et lekeområde med ulike type lekeapparater og utstyr.

Fargepaletten er basert på floraen i det omkringliggende landskapet. Hovedmaterialet til skolen er Corten-stål, den samme rustrøde fargen som kvisten på furutrærne og tørket lyng om våren. Brent furu er sekundærmateriale, en lys kontrast til stålet.

Del