NÆRINGS- OG PUBLIKUMSBYGG

NÆRINGS- OG PUBLIKUMSBYGG

Et funksjonelt bygg gjør hverdagen enklere.

Vi planlegger bl.a. kontorbygg, butikker, helseinstitusjoner, skoler, barnehager, idrettshaller, lager- og industrihaller. Vi prosjekterer i 3D, og jobber i BIM på ulike nivåer. Planlagt bebyggelse illustreres med ulik detaljeringsgrad etter behov, fra løse skisser til fotorealistiske bilder.

Ved prosjektering av denne type bygg har vi spesielt fokus på brukerønsker. Disse byggene skal fungere i en hverdag brukerne kjenner best. Vi ønsker å spille på lag med brukerne slik at sluttresultatet blir optimalt.