[vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1637245375640{margin-bottom: 0px !important;}»]

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID

DETALJREGULERING FOR  GNR. 37 og BNR. nr 89 – VATNE, SANDNES KOMMUNE – PLANID 202116

[/vc_column_text][mk_padding_divider][mk_image src=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2021/11/annonsekart.jpg»][mk_padding_divider][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][/vc_column][vc_column width=»3/4″][vc_column_text css=».vc_custom_1637249209041{margin-bottom: 0px !important;}»]

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler Stav Arkitekter AS, på vegne av Brødrene Talgø AS, oppstart av reguleringsplanarbeid for Vatne gnr. 37 og bnr. 89 i Sandnes kommune.

Formålet med planen er å tilrettelegge for en fortetting innenfor eksisterende boligfelt. Planen legger opp til 5 nye boliger. Intensjonen er å skape attraktive familieboliger og et godt bomiljø innenfor et etablert boligområde. Planområdet inngår i et boligområde med lav tetthet, hvor det er en hensikt om å tilrettelegge for utnyttelse og høyder basert på planområdets kapasitet, stedskvaliteter og eksisterende bebyggelsesstruktur ved å komplettere boligområdets eksisterende form og utnyttelse. Planområdet har et areal på omtrent 5565,7 m2.

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019-2035 disponert som Boligbebyggelse. Planforslaget samsvarer med gjeldende kommuneplan og inneholder ikke tiltak nevnt i forskriften om konsekvensutredning, vedlegg 1. eller 2.  Store deler av planområdet er ikke regulert. Lekeplass og veg i sørlig del av planområdet ligger innenfor «Reguleringsplan for området øst for Grenaderveien og Kommandantveien på Vatne» med plan- id 97144.

Det ble avhold oppstartsmøte med Sandnes kommune den 02.11.21

Frist for innspill er: 21.12.2021

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til:

irene@stavark.no, eller til Stav Arkitekter AS, Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger, med kopi til:

postmottak@sandnes.kommune.no eller til Sandnes kommune, Pb 583, 4302 Sandnes.

Merk innspillet med hele planens navn (tallkode + navn)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=»1/4″][mk_padding_divider][vc_column_text css=».vc_custom_1562081814778{margin-bottom: 0px !important;}»]

DOKUMENTER

[/vc_column_text][mk_button dimension=»flat» url=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2021/11/planinitiativ-vatne.pdf» target=»_blank»]Planinitiativ[/mk_button][mk_button dimension=»flat» url=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2021/11/referat-fra-oppstartsmote-plan-202116-detaljregulering-for-gnr-37-bnr-89-vatne.pdf» target=»_blank»]Møtereferat fra oppstartsmøte[/mk_button][mk_button dimension=»flat» url=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2021/11/kart-med-planavgrensing.pdf» target=»_blank»]Kart med plangrense[/mk_button][mk_button dimension=»flat» url=»https://stavark.no/wp-content/uploads/2021/11/annonsekart.pdf» target=»_blank»]Oversiktskart[/mk_button][/vc_column][vc_column width=»3/4″][mk_gallery images=»8035″][/vc_column][/vc_row][mk_page_section bg_position=»center top» bg_repeat=»no-repeat» bg_stretch=»true» min_height=»0″ sidebar=»sidebar-1″][vc_column][/vc_column][/mk_page_section]