Stav Arkitekter ble etablert i 1996. Vi er et arkitektkontor med engasjerte og dedikerte ansatte. Stav Arkitekter er et kontor som er sammensatt av ulike fagkompetanser, som arkitekter, arealplanleggere, tekniske tegnere og ingeniører.
Slik tenker vi
En mulighetsarena

Vi er med i tidlige prosesser
Stav Arkitekter er en mulighetsarena for videreforedling av gode idéer. Vi henter vår inspirasjon fra våre verdier og naturens stedbundne forutsetninger.

Rom for folk

Fokus på bærekraft
Staven er en brikke i en tradisjonell nordisk byggeteknikk som vi ønsker å videreføre i en nyskapende form med en fremtidsrettet og bærekraftig arkitektonisk strek. Vi ønsker at vårt firma skal være et redskap for å gjennomføre vår visjon om å skape levende rom for mennesker.

I all enkelhet
Vår strek definerer alt vi gjør. Alt begynner med en strek, en ide. Vår oppgave er å formidle ideer gjennom vår strek.

Vår filosofi

Vår filosofi er å skape prosjekter som definerer rommene vi lever i, synliggjøre mennesket, se behovene og forbedre hverdagen. Vi vil med våre prosjekter skape en synergi mellom rom og mennesker som gjør både menneskene og rommene levende.

Våre verdier

Våre verdier ligger til grunn for hvordan vi velger. Verdier hjelper oss til å navigere i forskjellige situasjoner og prioritere riktig med vår tid, ressurser og energi. Verdier kommer ofte i konflikt og vi trenger derfor å sette noen fram for andre og definere hva som er innholdet i våre viktigste verdier. Kjerneverdier er de sentrale verdiene som prioriteres ved verdikonflikter og som veier tyngst i valgsituasjoner.

Respekt
Respekt for ulikheter og individer ligger til grunn for all vår kommunikasjon med andre. Gjensidig respekt mellom oss og våre oppdragsgivere er utgangspunktet for godt samarbeid og gode prosjekter.

Kvalitet
Alt vi foretar oss skal gjenspeile god kvalitet. Denne kvaliteten oppnås ved at vi er engasjerte, fokuserte og grundige i alt vi gjør.

Nyskaping
Vår arkitektur skal være nyskapende og gjenspeile et samfunn i stadig utvikling. Vi skal skape prosjekter med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger.

Bli med å gjør verden litt bedre

Stav Arkitekter er også en mulighetsarena for oss i selskapet til å bidra til å gjøre verden bedre. Med vårt engasjement og vår kompetanse ønsker vi å bidra til å utvikle samfunnet. Vi bruker derfor en del av det økonomiske overskuddet til å engasjere oss i spennende utviklingsprosjekter både i Norge og i utlandet.

Les mer om vårt pågående prosjekt i Etiopias hovedstad, Addis Abeba, ved å følge linken under. Her har vi prosjektert Nordic Medical Centre (NMC), og med vår kompetanse bidratt til at pasienter og ansatte får en bedre opplevelse under sykehusoppholdet og i arbeidshverdagen.