PROSJEKT 1
TYPE: Fritidsbolig
STED: Ogna, Hå Kommune
KUNDE: Woodland AS
BRUTTO AREAL: ca. 90 m2
PROSJEKTNUMMER: 20171004
PROSJEKT 3
TYPE: Fritidsbolig
STED: Ogna, Hå Kommune
KUNDE: Woodland AS
BRUTTO AREAL: ca. 90 m2
PROSJEKTNUMMER: 20171004
Vi er et arkitektkontor med engasjerte og dedikerte ansatte. Stav Arkitekter er et kontor som er sammensatt av ulike fagkompetanser, som arkitekter, arealplanleggere, tekniske tegnere og ingeniører.

Alle typer arkitektoppdrag

Variasjonen i oppdragene vi utfører er store. Fra eneboliger til større utviklingsområder. Sammen med våre oppdragsgivere har vi fokus på en komplett og god prosess fra ide til ferdigstilling. Her er noen eksempel.
Dette kan du forvente av oss

Vår filosofi er å skape prosjekter som definerer rommene vi lever i, synliggjøre mennesket, se behovene og forbedre hverdagen. Vi vil med våre prosjekter skape en synergi mellom rom og mennesker som gjør både menneskene og rommene levende.

Prosjektledelse

God prosjektledelse er viktig for oss. Alle involverte får tett oppfølging rundt muligheter og detaljer.

Kompetanse

Vi har bred kompetanse som gjør at vi evner å håndtere alle type oppdrag fra ide til ferdigstillelse.

Å ta et ansvar for hverandre
Stav Arkitekter er også en mulighetsarena for å gjøre verden litt bedre. Vi bruker derfor en del av det økonomiske overskuddet til å engasjere oss i spennende utviklingsprosjekter både i Norge og i utlandet.