Harmoni ved kysten

Ved Hamrevigen på Vestre Åmøy finner en disse boligene som speiler seg ut mot sjøen. Alle boligene nyter godt av den fantastiske utsikten samtidig som gode le- og solforhold har vært vesentlig i hele planleggingen.

På naturens premisser

Et viktig element i planleggingen var å skape en forståelse av området og dens kvaliteter, og videreføre dette inn i fritidsboligen. En tolkning av omgivelsenes hovedelementer, fjell, strand og vann, ble lagt til grunn for utformingen av fritidsboligen. I utviklingen av farger og material ble det tatt utgangspunkt fargeskalaen i naturen og tonene i omgivelsene.

TYPE: Fritidsbolig
STED: Ogna, Hå Kommune
KUNDE: Woodland AS
BRUTTO AREAL: ca. 90 m2 BRA bolig
PROSJEKTNUMMER: 20171004

Alle typer arkitektoppdrag

Vi er et arkitektkontor med engasjerte og dedikerte ansatte. Stav Arkitekter er et kontor som er sammensatt av ulike fagkompetanser, som arkitekter, arealplanleggere, tekniske tegnere og ingeniører.

Tittel 1

Se alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosje

Tittel 2

Se alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosje

Tittel 3

Se alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosje

Tittel 4

Se alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosjekter her oaopi fopasidfj opiasdjawefasadfSe alle våre prosje

Å ta vare på hverandre

Stav Arkitekter er også en mulighetsarena for å gjøre verden litt bedre. Vi bruker derfor en del av det økonomiske overskuddet til å engasjere oss i spennende utviklingsprosjekter både i Norge og i utlandet.

Start typing and press Enter to search