FELTUTBYGGING

FELTUTBYGGING

Vi skaper boliger for fremtiden

For å skape et godt og bærekraftig bomiljø mener vi det er viktig med variasjon i boligfeltene. For å oppnå dette bruker vi virkemidler som varierende boligtypologi og boligstørrelser for mennesker i ulike livssituasjoner, sentrale leke- og møteplasser for beboerne og gjennomgående grøntdrag som bidrar til åpne og trivelige uterom.

Etter mange år med planlegging av store og små feltutbygginger har vi opparbeidet oss solid kompetanse på dette. Snakk med oss så finner vi en god løsning som ivaretar et godt bomiljø, spennende og fremtidsrettede boliger. Vi tegner bebyggelsen i 3D, og jobber i BIM på ulike nivåer. Planlagt utbygging kan også illustreres i fotorealistiske perspektiver hvor bebyggelsen settes i sammenheng med eksisterende situasjon.