Med modulbasert konstruksjon
oppnås besparelser i tid og miljø

Boligprosjekt i Hellevegen 22, Røyneberg, Sola.
Et spennende nybrottsarbeid for STAV Arkitekter i samarbeid med Eiendomsgruppen. Eiendomsgruppen har utviklet et modulbyggsystem med standariserte prefabrikerte elementer, som gir raskere byggeprosess og kostnadsreduksjon. Eiendomsgruppens moduler oppnår klimagevinster gjennom produksjonsmåte, monteringstid, og raskt fysisk tette bygg. Vår løsning skaper variasjon i fasaden og formidler et bærekraftig mindset og uttrykk.

Arkitekturen baserer seg på utprøvde planløsninger i ulike størrelser. Fasaden skal videreformidle et bygg i tre og samtidig skape varisjon og bryte opp volumene, men kunne produseres som standariserte element. Bruk av spiler med varierte størrelser gir relieff og dybde til kledningen.


Arkitekt Elise Junge


Arkitekt Liv-Kristine Rud


Arkitekt Synnøve Haukland

Bærekraftsperspektiv gir valg av tre i konstruksjon og kledning. Samtidig utvides svalgangene på sørsiden med en liten oppholdssone foran mot uteområdet.