Coming to work at Easee should feel like coming home

Ombygging av Vassbotn 23, Forus
Fra åpent landskap til et mer romdannende kontor med blanding av cellekontor, teamkontor, mindre og større landskap. Det har vært vesentlig å benytte arkitekturen for å fremheve bedriftskulturen. Like sentralt har sirkulærøkonomi vært, gjennom gjenbruk av lokaler og møbler.

Ombygging av kontorlokaler som ivaretar Easees ny behov.

Easee har mange ansatte og vokser raskt, og deres kontor må kunne tilpasse seg en kontinuerlig foranderlig situasjon hvor avdelinger endrer størrelse og skifter plass i lokalet.

Sentralt for interiørkonseptet og planløsningen er Easees kjerneverdier – å skape følelsen av et hjem, likeverdighet og uformelt.

I løsningen har vi lagt vekt på å gi bygget en open følelse og tillate at dagslyset når inn til kjernen av etsjen. Planløsningen åpnes på tvers av fløyene der det tillates.

Det etableres et mangfold av støttende rom som stillerom, møterom og sosiale soner i ulike størrelser.

Social zones plasseres langs viktige akser i bygget

Flere av sonene er plassert i nærheten av andre funksjoner slik som kjøkken og innganger. Slik økes de tilfeldige møtene blant ansatte.

Bærekraft har vært i fokus for prosjektet, med gjenbruk av bygg hvor man bevarer kjernefunksjoner som tekjøkken, himling og gulvteppefliser.


Arkitekt Elise Junge


Arkitekt Liv- Kristine Rud


Arkitekt Synnøve Haukland