AREALPLANLEGGING

AREALPLANLEGGING

Hvilke muligheter gir din eiendom?

Start med å la oss gjøre en mulighetsstudie for å gi deg et tydelig bilde på hvilke muligheter eiendommen din gir. Vi benytter oss av spennende verktøy for å synliggjøre potensiale på eiendommen i form av visualisering og arealregnskap. Reguleringsplaner konstrueres etter gjeldende sosi-standard, og leveres i tråd med kravene som stilles av de ulike kommunene.

Vi har solid erfaring, kombinert med god teoretisk kompetanse som gjør at vi kan bidra med å gjøre et bestandig og bærekraftig grep som sikrer prosjekter med fremtidsretta løsninger. Snakk med oss så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for din eiendom.