PROSJEKT

TILTAK: Rekkehus
STED: Tjøtta, Klepp Kommune
KUNDE: Team Bygg AS
BRUTTO AREAL: ca. 420 m2 BRA
PROSJEKTNUMMER: 20181141

TJØTTA GÅRD, DELFELT B18

Karakter og identitet var viktig i utformingen av boligene. De fire rekkehusene er formet som individuelle boliger med saltak. Forskyvninger i taket og tomtens form som gjenspeiles i volumene bidrar til å forsterke egenarten.

Boligene er tilpasset tomten, og har derfor ulik planløsning. Felles for alle boligene er effektive og romslige planløsninger. Ekstra takhøyde, store vindusflater og gjennomlys gir romlige kvaliteter. Utforming av de åpne planløsningene bidrar videre til gode oppholdssoner.

Boligene har gode uterom med tilgang til hage på bakkeplan og solrike balkonger over garasjen. Taket fungerer som skillevegg mellom boligene og skaper lune uterom. Forlengelsen av taket gir også karakter til boligene og spill i fasaden.

Del