PROSJEKT

TILTAK: Eneboliger
STED: Egersund Kommune
KUNDE: Hellvik Byggservice AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 550M2
PROSJEKTNUMMER: 20110727

TERNEVEIEN 2, 5 og 7

Prosjektet består av 3 eneboliger. Husene har samme arkitektonisk utrykk, men fasadene varierer litt med ulik vindusplassering, plassering på tomtene og fargetoner.

Det er lagt vekt på å integrere husene på en skånsom måte i det bratte terrenget. Møneretningen er lagt slik at gesimshøyden og lengden på mønet blir minst mulig dominerende i forhold til nabobebyggelse og tilpassing i terrenget.

Uteplasser er planlagt i ulike nivåer i terrenget og det har vært fokus på å skape uteplasser som har gode solforhold og men samtidig er godt skjermet fra vær og vind. Boligene er planlagt i 3 ulike grånyanser, alle boliger har stående trekledning.

Del

Start typing and press Enter to search