PROSJEKT

TILTAK: Bolig, fortettning
STED: Stavanger Kommune
KUNDE: Østerhus AS og Tomteutvikling
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 1250M2
PROSJEKTNUMMER: 20110734

STOKKAVEIEN 22, Felt B2

Prosjektet består av 6 eneboliger. Eneboligene er frittstående med tilpasset garasje/carport plassert ved boligens inngangsparti.

Det har vært viktig å legge vekt på å integrere planlagte bygg i strukturen som allerede finnes i det utbyggede boligområdet, slik at man får en fin overgang fra eksisterende boliger til det nye feltet. Tomtene ligger i ett felt med variert bebyggelse bestående av frittstående eneboliger, leilighetsbygg, rekkehus og kjedehus.
Området har ikke en tydelig struktur i forhold til boligstørrelser og retningsplassering. Boligene i området varierer både i stil og utforming.
Vi har tatt hensyn til omkringliggende beboere med hensyn til utsikt og solforhold ved plassering av eneboligene. Boligene ligger med hovedretning mot utsikten ned mot Stokkavannet.

For å skape gode sol- og utsiktsforhold for boligene er hage og uteplasser lagt mot sør vest for alle boligene.

De planlagte eneboligene har samme arkitektoniske utrykk, med små variasjoner i vindusplasseringer og størrelser. For å skape en spennende og variert silhuett for feltet ligger mønet plassert mot vest for bolig 01-02, mot nord for bolig 03, mot øst for bolig 04 og 05 og mot sør for bolig 06. Dette skaper et dynamisk “taklandskap”, og understreker karakteren av terrengformasjonene i området.
Boligene har en takvinkel 45 grader på den ene takflaten og 25 grader på den andre. Dette skaper et usymmetrisk sadeltak og en moderne tolkning av sadeltakprinsippet, men samtidig bryter det ikke med formspråket i den eksisterende bebyggelsen. Taket er planlagt med Turmalin taksten med grå farge.

De 6 eneboligene er plassert slik at det dannes utkikk mellom boligene, både for å skape luft og rom for de planlagte tomtene og dets uteområder, men også for nabobebyggelsen rundt.

Vi mener omsøkt tiltak vil bli godt integrert i nåværende bebyggelse og vil tilføre en spennende moderne tolkning av det tradisjonelle sadeltakshuset.

Del