PROSJEKT

TILTAK: Kombinert formålsbygg og byrom
STED: Stavanger kommune
AREALFORMÅL: Bolig, dagligvarebutikk, og urbane byrom
BRUTTOAREAL: 7700 m2 BRA
OPPDRAG: Mulighetsstudie
KUNDE:
Kvernevikveien Invest AS
PROSJEKTNUMMER: 20170995

NORE SUNDE, DELFELT B1, MADLA

Idé for leilighetsbygg med dagligvarebutikk og urbane byrom langs bussveien i Kvernevikveien. Mulighetsområdet er på 10,5 dekar, hovedsakelig innenfor delfelt B1 i områderegulering for Nore Sunde. Hensikten med mulighetsstudien var å se på muligheter for å supplere boligfeltet med nærbutikk.

Bebyggelsesstrukturen er organisert rundt to kvartaler. Konseptet tar hensyn til konteksten. Det foreslås nærbutikk i søndre del av feltet inntil veiundergangen og nær bussholdeplass. På denne måten forlenges torget og forretningsområdet fra vestsiden av Kvernevikveien til østsiden. Nærbutikken ligger inntil regulert kvartalslekeplass. Dette forbedrer lekeplassen som møtested og urbant rom. Bebyggelsen er stramt plassert slik at den tydeliggjør lekeplassen som et offentlig rom. Kvartalslekeplassen er på 1500 m2.

Videre mot nord flyter lekeplassen over til et nytt semi-offentlig byrom som åpner seg mellom boligblokkene på ca. 1000 m2. Her har blokkene en dynamisk struktur. Dette rommet vender seg mot vest. Det er foreslått en trapp fra byrommet og ned til bussveien. Trappen inviterer til opphold og skaper en kontakt mellom bussveien og byrommet. Dette bidrar til å gjøre at bussveien får et preg av å bli et urbant gatemiljø istedenfor å fremstå som et trafikkområde. Trappen kamuflerer også parkeringsanlegget i sokkelen av bygningsprosjektet.

Bygningshøydene varierer fra 3 til 6 etasjer. Bebyggelsen er lav mot sør og vest og trapper seg opp mot nord og øst for å slippe inn mer lys og gi mulighet for utsyn til havet. Bebyggelsen har en total utnyttelse på 7 700 m2 BRA – som tilsier 110 %-BRA. Utover dette kommer parkeringsareal på ca. 2500 m2 BRA. I tillegg til nærbutikk på 1250 m2 BRA foreslås det 86 boliger i prosjektet.

Adkomst for bil og vareleveranse skjer fra nordøstsiden med nedkjørsel til parkeringskjeller. Det er lagt til rette for varemottak til butikken nede i parkeringsanlegget.

Del

Start typing and press Enter to search