PROSJEKT

TILTAK: Eneboliger, Rekkehus
STED: Myklebust, Sola Kommune
KUNDE: Solon Sørvest AS
BRUTTO AREAL: 1.600 m2 BRA
PROSJEKTNUMMER: 20201266

MYKLEBUST FELT K

På Myklebust har vi tegnet 3 eneboliger og 2 rekkehus, hver med 3 boenheter. Feltet ligger høyt og fritt. Eneboligene har utsikt mot både sjø og by mens rekkehusene har en mer lokal tilknytning og utsikt mot sørvest.

Eneboligene er i 3 etasjer med integrert garasje og egen sykkelbod. Boligene har lik grunnflate og planløsning men har hver sin unike 3. etasje med takoppløft og takterrrase. Vindusplassering er også forskjellig da de har ulik plassering i forhold til utsikt og felles grøntområder.

På felt BKS9 er det rekkehus i 2 etasjer med terrasse på carport og uteplass på begge sider av huset. Boligene er ulike, 2 har oppholdsrom i 1. etasje, mens boligen i midten har stue og kjøkken i 2. etasje. Alle boligene er gjennomlyste i begge etasjer og de har god kontakt med uteplassene.

På felt BKS5 er det 3 rekkehus i 2 og 3 etasjer med parkering i felles anlegg. Alle boligene er ulike og tilpasset hvor de ligger på tomten. De har uteplasser på bakkeplan og takterrasser med kveldssol.

Alle boligene har hovedvolum i  ulike kledningstyper og lyse toner Det er mørk kontrastfarge på carporter og boder.

Eneboligene har inntrukne inngangsparti med eikekledning og dører. Vindusformatene er enkle og gjennomgående og er også i den mørke kontrastfargen.

Del