PROSJEKT

TILTAK: Leilighetsbygg
STED: Ski kommune
BRUTTOAREAL: ca. 7000 m2 BRA
OPPDRAG: Arkitektur, forprosjektering, detaljprosjektering
KUNDE:
JM Norge AS
PROSJEKTNUMMER: 20181085

LANGHUS GÅRD, BYGGETRINN 1, LANGHUS

Prosjektering av to boligblokker nær Langhus togstasjon.

Byggene består av tilsammen ca. 6600 m2 BRA inkl. u-etasje og bebygd areal er på 1700 m2. Utbyggingsfeltet er på 4,9 dekar. Utnyttelsen er på 11 boenheter per dekar.

Byggeprosjektet inneholder 57 leiligheter. Boligene varierer i størrelser fra 44 til 114 m2 BRA. Leilighetene er prosjekterte med 2-4 roms planløsninger.

Felles uteoppholdsareal ligger på bakkeplan både mellom blokkene og på østsiden av blokkene pga. terrenget. De private balkongene er sammenslåtte med skillevegger. Disse ligger mot vest og utsikten. Derav har prosjektet fått navnet ”Utsikten 1” og ”Utsikten 2”.

Bygningene er plassert i skrående landskap. Bygningene er strukturert på linje på langs med terrenglinjene. Høyden er på 5 etasjer, og trapper seg ned mot nord til 3 etasjer for å imøtekomme nabobebyggelsen. I tillegg er det sokkeletasje for parkering og bod.

Fasadene består av tegl, og fasadeplater. Sokkeletasjen er pusset. Det er lagt inn svalganger mot øst og hvert bygg har to trappetårn hvor ett har heis.

Adkomst for bil skjer fra nordøstsiden med nedkjøringsrampe til parkeringskjeller. Parkeringsanlegget har 57 parkeringsplasser hvor 10% er HC-plasser.

Del

Start typing and press Enter to search