PROSJEKT

TILTAK: Eneboliger, Rekkehus
STED: Vestre Åmøy, Stavanger Kommune
KUNDE: Jadarhus AS
BRUTTO AREAL: ca. 3.500 m2 BRA
PROSJEKTNUMMER: 20171028

HAMREVIGEN, VESTRE ÅMØY

Vi har ønsket å ivareta den fantastiske utsikten på tomtene.

Det har også vært viktig å skape gode uteoppholdsarealer gjennom hele dagen og forsterke det sterke båndet til naturen som oppleves på stedet.

Tomten inspirerte til et langstrakt horisontalt hovedvolum som åpner seg mot utsikten. I dette volumet sitter hovedfunksjonene som vender seg mot utsikten og uteoppholdsrommene.

Tilpasning og respekt til tomten og naboene forsterker ønsket om langstrakte lave volum som legger seg ned i terrenget.

Det har vært viktig å skape et samlet uttrykk, men med fokus på kalkulerte variasjoner mellom boligtypene.

Et viktig grep er at boligene skal tilpasse seg omgivelsene og at opplevelsen av stedet/boligene skal oppleves rytmisk og harmonisk.

Det har vært stort fokus på gjennomlys og transparens i planløsningene.

Gode le- og solforhold på uterommene har også vært vesentlig i planleggingen.

Vi har lagt vekt på å skape en god miks av boligstørrelser, fra leiligheter på ca. 50 m2 til eneboliger på nærmere 300 m2.

Del