PROSJEKT

TILTAK: Mulighetsstudie, kombinert formål
STED: Stavanger kommune
KUNDE: NLM Eiendom AS
BRUTTOAREAL: 6000 m2 BRA
PROSJEKTNUMMER: 20181103

FREDHEIM, HINNA

Forslag til multifunksjonelt bygg langs byutviklingsaksen Stavanger-Sandnes som inneholder boliger, barnehage, forsamlingslokale, café, butikk, kontor og aktivitetsrom. Mulighetsstudien viser potensialet innenfor en kompakt tomt på 4,6 daa.

Bygningsvolumet fremstår som tre bygg ved å trekke inn inngangspartiene. For å aktivisere uteområdene er det innganger til ulike funksjoner. Første etasje inneholder butikk/café på 200 m2 BRA som vender mot Boganesveien. I midten er det et forsamlingslokale 250 m2 BRA. Inderst mot grøntområdet, er det lagt inn barnehage med 4 avdelinger for store og små barn, på 450 m2 BRA.

Det er tilrettelagt for urbane uteområder til bolig og uteområder i nærheten til friområde for barnehage. Barnehagen har potensiale for 1,8 daa uteoppholdsareal. I tillegg foreslås torg som et naturlig komplement til butikk- og kafélokalet som vil kunne bidra til et hyggeligere lokalsenter.

Foreslått bygg har en utnyttelse på ca. 125 %-BRA og er på 5 etasjer. Volumene er tenkt med skrå takflater og trekledning. I 1. etasje er det lagt inn negative volum hvor fasadene åpner seg mot uterommene. Parkering er tenkt løst i kjeller.

Forslaget er et eksempel på kompakte og urbane bymiljø.

Del

Start typing and press Enter to search