PROSJEKT

TILTAK: Boligblokk
STED: Lørenskog kommune
BRUTTOAREAL: 7350 m2 BRA
OPPDRAG: Arkitektur, forprosjektering, detaljprosjektering, byggesøknad
KUNDE:
JM Norge AS
PROSJEKTNUMMER: 20181132

ENTRÉEN, SKÅRER SYD

Prosjektering av to bygningsvolum og felles sokkeletasje. Prosjektet skal etableres i en ny bydel i Lørenskog, like ved Triaden storsenter. Bygningene er på tilsammen 7350 m2 BRA, hvorav det er 7150 m2 BRA bolig og 200 m2 BRA næring. Byggeområdet er på ca. 2735, ca. 7 boenheter per dekar i utnyttelse.

Byggeprosjektet inneholder 94 boliger og to næringslokaler. Boligene varierer i størrelser fra 40 til 115 m2 BRA, og fra én til fire soverom. Næringslokalene ligger i sokkeletasje mot et ytre tun på østsiden av bebyggelsen. Her kommer også inngangspartiet. Bygningene er strukturert rundt et indre gårsrom som er vendt mot vest. Gårdsrommet er på 740 m2. Det er i tillegg felles takterrasse. Til sammen er det 1400 m2 uteoppholdsareal. Boligene har private balkonger mot sør og vest.

Bygningsvolumene er vertikaldelte. Det varierer fra 6-10 boligetasjer. De høyeste etasjene er vendt mot hovedveien Gamleveien. Det er også en underetasje som ligger delvis under terreng.

Fasadene består av lys og mørk tegl for å gi et urbant preg. Det er også tre og noe platekledning for å bidra til variasjon i fargene.

Adkomst skjer fra nordøst. Innkjørsel til parkeringsanlegg skjer snarest mulig etter avkjørsel fra rundkjøring. Parkeringsanlegg er lagt i sokkeletasjen.

Del

Start typing and press Enter to search