PROSJEKT

TILTAK: Bolig, fortettning
STED: Stavanger Kommune
KUNDE: Privat
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 800M2
PROSJEKTNUMMER: 20110732

COLIN ARCHERS VEI 21, Hundvåg

Prosjektet består av tre Enboliger. Eneboligene er frittstående med åpen carport plassert ved boligens inngangsparti.
Boligene er plassert med 8 meters avstand fra hverandre. Dette er for å sikre brannkrav, men det er også med på å opprettholde eneboligstrukturen i området. Det har vært viktig å legge vekt på å integrere planlagte bygg i strukturen som finns i boligområdet slik at man får en fin overgang fra de ulike boligtomtene. Tomtene ligger i ett felt med hovedsakelig eneboliger.
Området har ikke en tydelig struktur i forhold til boligstørrelser og retningsplassering. Boligene i området varierer både i stil og utforming. Vi har tatt hensyn til omkringliggende plassering av eneboligene og lagt de planlagte eneboligene med hovedretning mot utsikten i Sør/Vest. Dette for å skape gode sol og utsiktsforhold for boligene.

De 3 eneboligene ligger slik at det dannes utkikk mellom boligene, både for å skape luft og rom for de planlagte tomtene og dets uteområder, men også for nabobebyggelsen rundt.

Boligene vil bli godt integrert i nåværende bebyggelse og vil tilføre en spennende moderne tolkning av det tradisjonelle sadeltaks huset.

Del

Start typing and press Enter to search