PROSJEKT

TILTAK: Bolig
STED: Sandnes Kommune
KUNDE: Sandnes Tomteselskap/Jærbygg AS
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 8000M2
PROSJEKTNUMMER: 20120770

BOGAFJELL G1

Prosjektet var en invitert konkuranse på prosjektering av 58 rekkehus på Bogafjell uten for Sandnes sentrum.
Tomtene ligger øverst på Bogaflell med fantastisk utsikt.

I planleggingen av boligene er det lagt stor vekt på å skape et helhetlig utrykk for hele området, samtidig som det har vært fokus på å gi området identitet og variasjon.
Feltet består av 3 delfelt, felt A, B og C.

Vi har delt inn boligene i 6 ulike hustyper. Disse er plassert i området iht. til forutsetninger i reguleringsbestemmelsene.
Alle hustyper er kvadratiske, har liggende trekledning og pultak.
Hustypene varier i fasadeutrykk i form av variasjon i vindusplassering, terrasser, carportløsning og fargebruk.
Det blir også en naturlig variasjon i hustypene i form av de terrengmessige forutsetningene på stedet.

Vi har planlegt at hvert delfelt får en “egen” identitet gjennom definert fargebruk for hvert enkelt delfelt.

Takformen og boligene følger terrenget og husrekkene ligger som bølgende linjer i ulike naturinspirerte fargenyanser
oppover fjellsiden.

Det har vært viktig med god terrengtilpasning.
Boligene ligger godt synlig fra E39 og fra Gandal. Det har derfor vært viktig å vurdere fjernvirkningene av bebyggelsen slik at boligene ikke blir et fremmed element i landskapet.

Vi har lagt vekt på å skape moderne boliger med en enkel detaljering og rene linjer.

Del

Start typing and press Enter to search