PROSJEKT

TILTAK: Enebolig, Rekkehus
STED: Stokka, Stavanger Kommune
KUNDE: Jadarhus AS
BRUTTO AREAL: 1.400 m2 BRA
PROSJEKTNUMMER: 20181122

AURIKKELSTIEN

På en tidligere gartneritomt på Stokka har vi tegnet 4 eneboliger og ett rekkehus med 3 boliger. Alle boligene har egen carport/ garasje.

Vi vil skape et bomiljø som viderefører identiteten og de gode kvalitetene på Stokka. Det skal være grønt, trygt, og en skal føle seg velkommen. I området rundt er det åpne, solfylte og frodige hager som er videreført i dette prosjektet.

Arkitekturen er klassisk moderne, der det er det tidløse som skaper samtidsriktighet. Dette oppnår vi med enkle volum, få, men gode materialer og kvalitet i alle detaljer.

En viktig del av identiteten til Stokka, er kvaliteten på de opprinnelige boligene. Det er brukt gode materialer og inngangspartiene er eksklusive. En materialpalett som går igjen i flere eksisterende enkeltboliger, og på felt som Stokkabrautene og Blomsterveien, er mørk trekledning med innslag av naturlig tre, heltredører og røde tegltak.

De nye boligene er en modernisering av dette med mørke hovedvolumer, takoppløft med trekledning, Inngangsparti og dører i eik og tak med moderne rød tegl. Det er sedumtak på garasjer,  carporter og boder.

Alle eneboligene er ulike og rekkehusene skiller seg ut med å være lavere og ha takoppbygg. Men like takvinkler og den samme materialpaletten gjør at boligene står godt som et samlet felt.

Del