PROSJEKT

TILTAK: 4mannsboliger og rekkehus
STED: Sandnes Kommune
KUNDE: Stensland og Byberg AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 2790M2
PROSJEKTNUMMER: 20160963

BOGAFJELL G5, DELFELT B2, B6 OG B7

Område er omkranset av fjellkjeder og har nærhet til naturen. Det er en flott utsikt mot bylandskapet i vest og fjellenes daler i øst.

Konseptet er fjellkjededannelse i form av volumer i ulike høyder og med plassering innenfor hvert delfelt. Takvinkler, oppdeling av volumene med inntrukne felt og ulike terrasser forsterker konseptet.

Materialbruken er tre med mørke farger. Inntrukne felt og felt i fasaden er i en hvit tone. Inspirasjonen til fargesetting kommer fra steinens ulike sjatteringer med mørke gråtoner og hvite striper. Inngangsdøren til boenhetene er i kontrastfarge som er hentet fra naturens farger på tomten.

Boenhetene er planlagt med flere uteoppholdsareal med gode sol forhold i form av hageareal på bakkeplan, terrasser oppover i etasjene og takterrasser på noen boligtyper. De ulike uteoppholdsarealene skal være med på å gjenspeile fjellkjedenes mange bevegelsespunkt.

Boligene i rekkene er en videreføring og fortelling av landskapet og naturens kvaliteter.

Del

Start typing and press Enter to search