PROSJEKT

TILTAK: Fritidbolig
STED: Hå Kommune
KUNDE: Wooland AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 90M2
PROSJEKTNUMMER: 20160946

GRØNNEVIKSVEIEN 3

Boligen ble bygget i 1968, og hadde da flatt tak med store vinduer mot sjøen. I 1987 ble boligen ombygget med valmet tak og fikk tilbygg på østsiden.

Fasaden på boligen er tilbakeført til opprinnelig stil med flatt tak og store vindusarealer mot sjøen. Tilbygget fra 1987 på østsiden er omgjort med flatt tak som er løftet over hoved taket. Gesimsen på taket har fått ulike retninger med smale lange vinduer for overlys til kjøkkenet som har blitt sentrert i boligen.

Deler av terrassen i fasadelivet mot vest er fjernet og er utvidet mot øst 1m. Dette er gjort for å få en nærhet til landskapet, sjøen og bryggen når du oppholder deg i stuen.

Adkomsttrappen til boligen er utformet etter terrengets formasjoner.

Garasjen er plassert på kote +4 ved adkomsten til tomten. Den er utformet flatt tak for å harmonere med boligen. Garasjevolumet ligger innfelt i terrenget for å minske et dominerende utrykk og tilpasning i terrenget.

Boden er plassert i forbindelse med bryggen. Den er også innfelt i terrenget med flatt tak for å harmonere med garasjen og boligen.

Del

Start typing and press Enter to search