PROSJEKT

TILTAK: Næring og bolig
STED: Sandnes Kommune
KUNDE: Hana Vest AS
BRUTTOAREAL: BRA ca. 3000M2
PROSJEKTNUMMER: 20160934

SKIPPERGATEN 116

På tomten er det laget mulighetsstudie på et bygningsvolum som skal inneholde næring- og bolig. Tomten grenser til en planlagt kollektivakse og buss trasé.

Studiet har to faser. Fase 1 var næringsformål i henhold til gjeldene reguleringsplan. Fase 2 var etablere leiligheter over næringsarealet i henhold til kommuneplanen.

Bygget består av en nedgravet parkeringskjeller på 3400m2, næringsareal 1170m2 og boligareal 1820m2.

Del

Start typing and press Enter to search