PROSJEKT

TILTAK: Detaljregulering, bolig
STED: Sola Kommune
KUNDE: PO Excecutive AS
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 850 M2
PROSJEKTNUMMER: 20160902

GRANNESSLETTA 147

Planområdet ligger ved Grannessletta på Røyneberg og er på ca 2.1 daa.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse.

Eiendommen innenfor planområdet har tidligere vært benyttet til bensinstasjon og verksted.

Det er i dag trær og busker på deler av tomten. Denne vegetasjonen er tenkt videreført som et arkitektonisk grep i den nye bebyggelsen. Utenpåliggende trespiler i ulike høyder og nivåer omkranser volumene og skal danne et visuelt skogslandskap.

Boligene er i tre etasjer der 3 etasjen er inntrukket. Disse etasjene har fått en dynamisk form der takterrasser over 2 etasje dannes.

Det er 7 rekkehus med tilhørende carport, felles gjesteparkering og et stort felles grøntareal.

Del

Start typing and press Enter to search