PROSJEKT

TILTAK: Rekkehus og eneboliger
STED: Sola Kommune
KUNDE: Øster Hus AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 4380M2
PROSJEKTNUMMER: 20150883

JÅSUNDTOPPEN – KRABBAVIKVEIEN

Området på Jåsundtoppen er åpent med klare synslinjer både horisontalt og vertikalt. Terrenget er flatt, mens himmelen er høy og luftig. Her har lyset spilt en viktig rolle. Det har vært viktig å implementere dette inn i boligene.Disse naturelementene har vært formgenererende for utformingen av feltene. Bygningsvolumene varierer i størrelser og høyder, og alle har flatt tak.Vi har jobbet med flere av delfeltene og det har vært viktig at disse har samme arkitektonisk utrykk.

Bebyggelsen innen hvert delfelt har en holistisk material- og fargebruk, som styrker en sammenhengende helhetsfølelse for alle feltene. Hovedmaterialet for hver enkelt bolig vil være dobbelfalset kledningsbord av gran, i en hvit farge. Andre materialer vil være plater i forskjellige tilleggsfarger iht. formingsveileder. Hvert delfelt har blitt utdelt èn tilleggsfarge hver. Dette gjøres for å gi identitet og karakter til hvert delfelt, men også for å skape variasjon og dynamikk til området. Fargene er valgt ut iht. formingsveilederen, og harmonerer derfor også med bebyggelsen rundt.
Platene er med på bryte opp den vertikale kledningsstrukturen, og er nøye plassert for å forsterke horisontale og vertikale linjer. Platenes farger er også med på gi boligene et friskt og spenstig uttrykk.

Del

Start typing and press Enter to search