PROSJEKT

TILTAK: Detaljregulering, bolig
STED: Sandnes Kommune
KUNDE: Øster Hus Tomter
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 19900 M2
PROSJEKTNUMMER: 20150875

SKEI, SANDVED

Planområdet ligger på Skei i Sandved bydel i Sandnes er på totalt 15.7 daa.

Intensjonen med planen er å opprettholde dagens grønne forbindelse fra Jærveien og videre opp til grøntdraget gjennom bydelen.
Nærhet til hovedkollektivtrasé gjør at en ønsker å tilrettelegge for tetthet opp mot kommuneplanens øvre rammer som er 10 boliger per dekar. Foreslått tetthet tilsier at alle boligene foreslås som leiligheter med varierende størrelser.
Intensjonen med planen er også å beholde det grønne preget som området har i dag, og å skape et godt boligområde med tilgang på attraktive felles og offentlige grøntområder.

Boligvolumene varier i høyde fra to til seks etasjer og er utformet slik at det dannes et stort skjermet gårdsrom sentrert på tomten.
Gårdsrommet er delt opp i ulike lekeområder og er forbundet med et nett av gangstier.

Boligkompleksene er inspirert av fjellformasjoner med svalganger og trapper som danner stier langs og oppover i boligene. Boligvolumene danner skulpturelle volumer langs gatene.
Et viktig fokus har vært utsikt og solforhold.
Det er lagt vekt på store terrasser for hver bolig og åpne gjennomgående leiligheter.

Alle volum vil bli oppført i ubehandlet tre med innslag av sorte plater.Tre kledningen forsterker intensjonen om å skape et
fjellandskap som omkranser et felles uteområde for
nabobebyggelsen og beboerne i leilighetene.

Del

Start typing and press Enter to search