PROSJEKT

TILTAK: Eneboliger
STED: Sandnes Kommune
KUNDE: Jærbygg AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 500M2
PROSJEKTNUMMER: 20140856

BOGAFJELL G3, FELT B16

I utformingen av eneboligene har vi lagt stor vekt på å skape gode romlige kvaliteter som ivaretar lys og utsikt. Vi har valgt å jobbe med store vindusflater som skaper en åpen fasade mot hage og utsikt og en mer lukket fasade mot inngangssiden.

Boligene ligger øverst i feltet og har fantastisk utsikt utover landskapet. Boligen er planlagt med terrasse på carport og i fremkant av fasaden mot vest. Dette er med på å skape gode sol- og utsiktsforhold på terrassene. Elementer med plater markerer inngangssone og bryter opp byggets etasjer. Disse er i ulike grånyanser med typen Cembrit-plater. Dette er også med på å gi hver bolig en egen identitet.

Fasaden er stående dobbelfalset kledning med spor, med en utførelse i pigmentert ubehandlet tre som ved tid vil få en grålig patina. Dette vil gjøre at boligene vil integreres godt i omgivelsene rundt.

Boligene er utformet med asymmetrisk sadeltak hvor deler i vest er kledd med tre, slik at man får en fasade hvor takflaten blir en del av hovedformen på boligene. Takflaten mot øst vil utføres i takpapp. Takformen og volumene gjenspeiler naturen i området og tar igjen bevegelsen i fjell-landskapets linjer.

Dette er boliger som har gode fleksible planløsninger.
Store oppholdsrom i både 1. og 2.etasje, hage på bakkeplan og store terrasser med en fantastisk utsikt!

Del