PROSJEKT

TILTAK: Leiligheter og rekkehus
STED: Time Kommune
KUNDE: S&B Prosjekt AS
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 1100M2/ 630M2
PROSJEKTNUMMER: 20140842

REEVEGEN 36

Tomten ligger på Bryne og er på ca 1.6 daa.
Mulighetstudiet tar for seg to ulike typer utbygging, leilighetsbygg og rekkehus, for å se på boligantall og disponering av eiendommen.

Det er regulert inn et park- og grønt drag fra nordøst til sørøst som går forbi langs tomten. Det er tenkt å videreføre dette parkdraget inn i bebyggelsen med tanke på volumutforming, plassering oppdeling og fasadeelementer. Dette gjelder spesielt for leilighetsbygget. Volumet er delt opp i to volum og forbindes av utenpåliggende svalegang. Svalegangen omkranser byggene med en organisk og dynamiske bevegelse oppover i de ulike nivåene av bygget og til inngangen til leilighetene. Rekkehusene danner skulpturelle landskapselementer langs parkdraget.

Leilighetsbygget er på 3 etasjer med felles parkering i kjeller etasjen. Det er 17 leiligheter med varierende størrelser som tilsamen utgjør et boligareal på ca 1100m2. Det er et stort felles grøntareal på tomten som er lagt rundt bebyggelsen for å gi varierende solforhold i uteoppholdsarealene.

Rekkehusene danner en rekke på 5 hus der det er to boligtyper av ulik størrelse og høyde. De gir et sammenlagt bolig areal på ca 630m2. Boligene er plassert for å gi hagearealene til vært enkelt hus optimale solforhold.

Del

Start typing and press Enter to search