PROSJEKT

TILTAK: 4mannsboliger, 6mannsbolig, kjedede rekkehus og enboliger
STED: Time Kommune
KUNDE: Jærbygg As
BRUTTOAREAL: BRA bolig ca. 1850M2
PROSJEKTNUMMER: 20140830

RAUNÅKERVEIEN

Det er lagt stor vekt på at boligene skal ha en god og moderne arkitektonisk utforming.

Boligene er utformet med et asymmetrisk saltak med forskjøvet møne. Dette er med å gir byggene et dekomponert og variert uttrykk.

Boligene kled med trekledning med gråtoner. Mot felles uteoppholdsareal i sør er det hvit kledning i fasaden. I denne fasaden varieres også kledningen med liggende og stående kledning. Deler av balkongrekkverkene utføres i glass.

Del

Start typing and press Enter to search