PROSJEKT

TILTAK: Bolig
STED: Sandnes Kommune
KUNDE: Fjogstad Hus AS
BRUTTOAREAL: BRA boliger ca. 990M2
PROSJEKTNUMMER: 20130793

KLEIVANE, Felt B6, Delfelt BK05

I utviklingen av feltet ble det tatt utgangspunkt i formingsveilederen for utformingen av områdets felter og områdets stedlige karakter.

Et viktig element i planleggingen var å skape en forståelse av området og dens kvaliteter, og videreføre dette inn i boligene.

En tolkning av omgivelsenes hovedelementer, fjell og skog, ble lagt til grunn for utformingen av boligene.

Boligene er utformet som et stilisert fjelllandskap slik at det dannes et symbolsk samspill mellom feltet og landskapet.

Arkitektoniske elementer som form, materialer, fargebruk og detaljering er med på å gjenspeile dette.

Formspråket som er brukt er med på å gi identitet til hver bolig, og karakter til feltet. For å skape gode rom i boligene, er det lagt vekt på romfølelse, utsyn til omgivelsene og dagslys til rommene.

Ved bruk av siktlinjer og kommunikasjon mellom rommene gis det visulle og fysiske forbindelser med ute og inne.

Uteoppholdsarealene har privatiserte områder etter plassering og boligenes utforming. Boligene er planlagt med en fleksibilitet som gir alternativ bruk av rommene i ulike livsfaser.

Del

Start typing and press Enter to search